Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym “Bajki Bajeczki”.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-12 lat i oceniany będzie w 3 kategoriach wiekowych:

  • 4-6 lat – przedszkola,
  • 7-9 lat – klasy I-III szkoły podstawowej,
  • 10-12 lat – klasy IV-VI szkoły podstawowej.

Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie w określonym terminie własnoręcznie wykonanej pracy plastycznej techniką rysunku lub malarstwa na kartce formatu A-3.

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz zezwolenie na przetwarzanie danych. Zezwolenie powinno być z oryginalnym podpisem opiekuna prawnego dziecka.

Prace można przesłać zeskanowane na e-mail: piast@bck24.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Klubu Kultury „Piast”, ul. Spółdzielcza 4, 21-500 Biała Podlaska.

Termin składania prac do 26.05.2023r.