Biała Podlaska otrzyma ponad 4,5 mln złotych na dalszą odnowę pałacu Radziwiłłów oraz przyległego terenu. W ramach prac odtworzony zostanie m.in. historyczny układ zewnętrznych ścian budynku. Pojawi się również oświetlenie oraz monitoring.

Umowa o dofinansowanie, którą prezydent Michał Litwiniuk podpisał z marszałkiem województwa Jarosławem Stawiarskim, opiewa na 4 577 534,21 zł. Środki te zostaną przeznaczone na rekonstrukcję fortyfikacji południowych, kładki pieszej i ułożenia ścian zewnętrznych wraz z basztami narożnymi. Odtworzony zostanie także historyczny układ wnętrza pałacu. Ponadto na przyległym terenie pojawią się nowe alejki, oświetlenie i monitoring, a od strony zachodniej wybudowana zostanie droga z kostki granitowej.

Prace prowadzone będą pod nadzorem archeologów oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jako wykonawcę wybrano bialskie przedsiębiorstwo PNB Paweł Niczyporuk BUDOWNICTWO. Grafiki nakreślające planowany wygląd pałacu Radziwiłłów wraz z otaczającym go parkiem można obejrzeć poniżej.