Gmina Miejska Biała Podlaska została wyróżniona za aktywne wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej . Konkurs „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej” organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej działa od 2014 roku. Prowadzi  reintegrację zawodową i społeczną dla 30 osób, które są niesamodzielne na otwartym rynku pracy, co wynika z niskich kompetencji, uzależnień czy niepełnosprawności. Działalność CIS pomaga tym osobom stać się samodzielnymi zawodowo i społecznie, co prowadzi do poprawy jakości życia.

Środki na działalność CIS z budżetu miasta przekazywane są co roku, od 2015 roku. Dzięki nim możliwe jest zatrudnienie instruktorów, pracownika socjalnego, psychologa oraz doradcy zawodowego.

W pierwszej edycji konkursu „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”, która odbyła się w ubiegłym roku miasto Biała Podlaska również otrzymało wyróżnienie za wspieranie podmiotów ekonomii społecznej.