20 listopada PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły umowę z wykonawcą dokumentacji przedprojektowej oraz koncepcji programowo-przestrzennej dla skrzyżowania dwupoziomowego w Terespolu. Już w przyszłym roku dowiemy się, czy dawny przejazd przez ul. Wojska Polskiego zostanie zastąpiony wiaduktem czy tunelem.

Zgodnie z umową dokumentacja ma być gotowa do sierpnia 2021 roku. Wykona ją Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o., firma z Warszawy. Zgromadzone materiały określą warunki techniczne, możliwe warianty budowy skrzyżowania oraz ich szacunkowy koszt. Przygotowanie koncepcji inwestycji kosztować będzie 301 tys. złotych. Kwotę tę w równym stopniu pokryją PKP PLK, Województwo Lubelskie oraz Miasto Terespol.

Nowe skrzyżowanie nie tylko zwiększy bezpieczeństwo, ale także poprawi komunikację w mieście i regionie oraz usprawni transport towarów na trasie wschód-zachód. Modernizacja linii kolejowej E20 Siedlce – Terespol przyniesie również korzyści dla pasażerów. Obecnie trwa m.in. przebudowa stacji Terespol, gdzie wyremontowano przejście podziemne oraz zastosowano udogodnienia dla osób z trudnościami w poruszaniu się.

Relacja z podpisania umowy dostępna jest pod linkiem: terespol.pl/aktualnosci-i-wydarzenia/podpisanie-umowy-na-wykonanie-dokumentacji-projektowej.