Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach zaprasza przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Gdzie są zimy z tamtych lat?”. Każda zgłoszona praca powinna być efektem twórczej pracy dziecka z członkami rodziny.

Propozycje konkursowe wykonane techniką rysunku, malarską lub mieszaną (bez użycia makaronu, plasteliny, waty itp.) w formacie A3 lub A4 należy dostarczyć do siedziby GOK do 8 stycznia 2021 roku. Ich tematyka powinna dotyczyć zimy (np. zimowy pejzaż lub zimowe zabawy na świeżym powietrzu). Do pracy trzeba dołączyć trwale przymocowaną kartę zgłoszenia zawierającą imię i nazwisko dziecka, klasę oraz nr tel. rodziców. Konkurs będzie podzielony na cztery kategorie wiekowe: przedszkolaki i dzieci z kl. „0”, uczniowie kl. I – III, uczniowie kl. IV – VI, uczniowie kl. VII -VIII. Wyniki zostaną ogłoszone 18 stycznia.