Na drogach krajowych DK-2 oraz DK-68, prowadzących do granicy, występują utrudnienia w ruchu. Kolejka ciężarówek sięga niemal 30 km. Utrudnienia związane są z nieodpowiedzialnym zachowaniem kierowców ciężarówek, którzy chcąc jak najszybciej dotrzeć do granicy próbują ominąć kolejkę.

W związku z utrzymującą się kolejką samochodów ciężarowych, oczekujących na przekroczenie granicy państwowej, która sięga obecnie niemal 30 km, a także próbami omijania kolejki na drogach krajowych DK-2 oraz DK-68 prowadzących do granicy pojawiają się miejscowe utrudnienia w ruchu włącznie z blokadą drogi krajowej.

Kierowcy samochodów ciężarowych nie bacząc na bezpieczeństwo zarówno swoje, jak też innych uczestników ruchu drogowego, próbują jak najszybciej dotrzeć do granicy i ominąć czekające w kolejce inne tiry. Wykorzystują moment, gdy w danym miejscu przez chwilę nie ma patrolu, by wyjechać z kolejki i podjąć próbę wjechania w nią w innym wygodniejszym dla nich miejscu. Niestety powoduje to znaczne utrudnienia w ruchu i tworzenie drugiej kolejki blokującej przejazd innym kierowcom. Zawrócenie kilkunastometrowego auta w takich warunkach drogowych wiąże się z trudnościami i czasem.

Utrudnienia wiążą się również z ruchem lokalnym samochodów ciężarowych, a także obecnymi warunkami drogowymi.

Policjanci na bieżąco podejmują działania, które mają na celu zapewnienie porządku, jak też drożności dróg krajowych DK2, DK-68 w tym rejonie.

Mundurowi reagują na każdą pojawiającą się informację czy zgłoszenie dotyczące utrudnień, przywracając płynność ruchu. W miejscach najbardziej newralgicznych, w tym w miejscowości Zalesie, policjanci skontaktowali się z mieszkańcami, których posesje znajdują się wzdłuż drogi krajowej, by w przypadku jakichkolwiek utrudnień związanych z wyjazdem z posesji kontaktowali się bezpośrednio z mundurowymi.