W trakcie realizacji jest projekt Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Terespolu – Konwersja cyfrowa domów kultury, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Głównym celem grantu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez stworzenie profesjonalnej sali multimedialnej w nowo wybudowanej sali konferencyjnej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 88 oraz podniesienie kompetencji pracowników jednostki.

Pracownicy MCKSiR razem z nauczycielami Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Terespolu, którzy w ramach wolontariatu prowadzić będą zajęcia uczestniczyli w szkoleniach on-line i stacjonarnych, przygotowanych przez NCK w ramach projektu. Stworzona została również Strategia Cyfrowa MCKSiR, zawierająca między innymi ocenę kompetencji cyfrowych instytucji i  wykorzystania rozwiązań cyfrowych,  a także wizja rozwoju Wnioskodawcy w obszarze działalności kulturalnej i inwestycyjnej na najbliższe 3 lata z uwzględnieniem roli zrealizowanego projektu grantowego.

Do zrealizowania został zakup sprzętu do sali multimedialnej, na dostawę którego ogłoszone zostało postępowanie na wyłonienie dostawcy i realizacja dwóch szkoleń dla pracowników i wolontariuszy. Jedno szkolenie w zakresie obsługi zakupionego sprzętu oraz IT i drugie z wystąpień publicznych w tym nagrywanie i prowadzenie “live” w mediach społecznościowych, platformach streamingowych itp.
Łączna wartość projektu to 163 tys. zł. Planowany termin zakończenia – sierpień 2023 roku.

tekst: MCKSiR Terespol