Z uwagi na nowy system naliczania opłat za odbiór odpadów mieszkańcy Białej Podlaskiej będą musieli jeszcze raz złożyć tzw. deklaracje śmieciowe. Dokument należy dostarczyć do magistratu w terminie do 10 lutego.

Zgodnie z zasadami wprowadzonymi w zeszłym roku opłaty nie będą już naliczane od osoby, lecz od ilości zużytej wody w gospodarstwie. Miesięczna kwota do zapłaty będzie wyliczana z pomnożenia średniej z poprzedniego roku przez stawkę 5,20 zł. Taka metoda ma zbilansować system zarządzania odpadami w mieście. Jak podkreśla prezydent Michał Litwiniuk, przyjęta przez samorząd kwota 5,20 zł należy do najniższych w kraju – w innych miastach wynosi nawet kilkanaście złotych. Możliwe, że w przyszłości miasto będzie musiało ją podwyższyć.

Informacja o średnim zużyciu wody za ubiegły rok będzie dostępna w urzędzie miasta po 14 stycznia pod nr tel.: 83 341 64 00. Czyste druki deklaracji zostały rozesłane do wszystkich mieszkańców objętych systemem gospodarki odpadami wraz z harmonogramem odbioru na 2021 rok. Wypełniony dokument będzie można wrzucić do skrzynki przed wejściem do urzędu lub przekazać urzędnikowi po uprzednim umówieniu się na spotkanie. Istnieje również możliwość przesłania go listem poleconym lub za pomocą platformy ePUAP.