26 listopada Akademickie Liceum Ogólnokształcące zawarło oficjalne porozumienie z 18. Siedleckim Batalionem Dowodzenia. Dzięki objęciu szkoły patronatem wojskowym uczniowie będą mogli przygotować się do zawodu żołnierza podczas zajęć praktycznych.

W czasie spotkania w budynku Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej ALO reprezentowała dyrektor Agnieszka Kulicka. W imieniu batalionu wystąpił natomiast jego dowódca, ppłk Zbigniew Ciżmiński. Terespolskie liceum będzie szkolić przyszłych żołnierzy w niedawno utworzonym oddziale przygotowania wojskowego. Uczniowie, którzy zdecydują się na wybór tego profilu kształcenia, będą uczyć się pod okiem profesjonalnych instruktorów i przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu wojskowego. Ponadto MON dofinansuje im zakup umundurowania oraz wystawi zaświadczenie potwierdzające realizację programu nauczania „Edukacja Wojskowa”.

Po zakończeniu nauki absolwenci mogą liczyć na dodatkowe punkty podczas rekrutacji na studia wojskowe, pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej, a także odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy.