Na ostatniej w 2020r. radzie gminy Biała Podlaska podjęto decyzję w sprawie ustalenia stawki opłat za odpady komunalne. W związku ze stałym przyrostem ilości odpadów w 2021r. będziemy płacić za śmieci więcej.

Podczas obrad rady gminy Biała Podlaska, które odbyły się 22 grudnia, dyskutowano na temat określenia
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

W 2021 roku opłaty te wzrosną. Osoby zbierające odpady w sposób selektywny i zamieszkujące gospodarstwa do 3 osób będą płaciły 20 złotych. W przypadku domów liczących 4 i więcej osób, opłata będzie stała- 80 zł.
Wysokie opłaty będą obowiązywać w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów. Opłata będzie wynosiła 60 zł od osoby. Dla gospodarstwa 4 i więcej osób- 240 zł.

Rosnące ceny opłat za odpady komunalne wynikają przede wszystkim z przyrostu ilości odpadów. Szacuje się, że mieszkańcy gminy Biała Podlaska produkują ok. 300 ton śmieci więcej niż w latach poprzednich.