W Muzeum Rolnictwa w Budapeszcie odbyła się uroczystość Dnia Nauczyciela oraz Światowy Dzień Rolnictwa. Tego dnia wyróżnienie z rąk Ministra Rolnictwa Węgier odebrała Beata Kalwarczyk – Warpas – wicedyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej.

Dnia 5 czerwca w Muzeum Rolnictwa w Budapeszcie odbyła się uroczystość Dnia Nauczyciela oraz Światowy Dzień Rolnictwa. Uroczystość rozpoczął Istvan Nagy – Minister Rolnictwa Węgier:

Dziękuję wszystkim nauczycielom i pedagogom za poświęcenie i trud włożony w rozwijanie i szerzenie świadomości rolniczej wśród młodzieży

Podczas uroczystości wśród nagrodzonych nauczycieli znalazła się  Beata Kalwarczyk – Warpas – wicedyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej. Była jedynym wyróżnionym obcokrajowcem.

Wręczając Ministerialny Certyfikat Uznania Minister Rolnictwa podziękował Pani Beacie Kalwarczyk – Warpas  za organizację praktyk i staży zawodowych uczniom szkół węgierskich oraz zaangażowanie
i koordynowanie projektów Erasmus + w zakresie mobilności zawodowej uczniów i nauczycieli.

W ramach projektów młodzież Zespołu Szkół CKR w Leśnej Podlaskiej już od wielu lat wyjeżdża na staże zawodowe realizowane w specjalistycznych gospodarstwach rolnych na Węgrzech.  Partnerem po stronie węgierskiej jest Szkoła Rolnicza Bethlen Gabor w Gyomaendrod.