Planowane jest zamknięcie drogi powiatowej nr 1051L (ul. Zaleska w Chotyłowie) w dniach od 28. do 31 października. Wytyczony został objazd.