Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza dzieci bialskich przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym “Mój ulubiony sport”.

Celem konkursu jest propagowanie idei poprzez różne formy uczestnictwa w kulturze sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, poprzez uczestniczenie w kulturze fizycznej. Konkurs organizowany jest z podziałem na kategorie wiekowe – przedszkola: 3-4 lata, 5-7 lat, szkoły: klasy I-III, klasy: IV-VIII.

Pracę mogą być wykonane dowolną techniką: kredkami, farbami, jako grafika komputerowa. Prace ocenianie będą pod następującymi kryteriami: walory artystyczne, zgodność z tematem, samodzielność wykonania, oryginalny sposób interpretacji tematu.

Termin składania prac mija 8 czerwca. Skan lub zdjęcie pracy należy wysłać na adres: mojulubionysport@gmail.com. Prac nie podpisujemy. Imię, nazwisko wiek/klasę należy wpisać w nazwie pliku. Wyniki konkursu będą podawane 15 czerwca na stronie i FB Szkoły Podstawowej nr.1. Nagrody będą przyznawane zwycięzcom w możliwy i bezpieczny sposób.