W Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca WszS w Białej Podlaskiej lekarze oddziału kardiologii wraz z zespołem pielęgniarskim już po raz 4 implantowali pacjentom urządzenie służące do terapii resynchronizującej pracę serca CRT. Dla pacjentów z naszego regionu jest to dobra wiadomość ponieważ nie muszą już być oni kierowani do innych ośrodków np. w Lublinie czy też Warszawie.

CRT jest urządzeniem, które ma za zadanie przywrócić pracę lewej i prawej komory serca do synchronicznego i jednoczasowego skurczu przez co poprawia się wydolność mięśnia sercowego.

Implantacja CRT polega na umieszczeniu co najmniej 2 elektrod w sercu (prawokomorowej i lewokomorowej i ewentualnie trzeciej elektrody przedsionkowej – CRT-P).

Układ ten może być też wyposażony w funkcję kardiowertera-defibrylatora – CRT-D.

W bialskim szpitalu takiej terapii poddano już 7 pacjentów. Po ok 4 dniach od zabiegu pacjenci są wypisywani do domu.