Przed nami wybory sołtysów i rad sołeckich. W tym tygodniu odbędą się zebrania walne mieszkańców. Pierwsze już dziś. Zobacz harmonogram.

Zarządzeniem wójta gminy Łomazy ustalone zostały terminy wyborów w poszczególnych sołectwach.

Gmina Łomazy