„Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie” – konferencja naukowa pod takim tytułem odbyła się 4 listopada w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.

 Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej Pan Radosław Klekot, a wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, posłowie, przedstawiciele władz samorządowych, uczelni wyższych  oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa z terenu województwa lubelskiego, powiatu bialskiego i powiatów ościennych.

Uczestnikami konferencji byli współpracujący ze szkołą właściciele specjalistycznych gospodarstw rolnych, zainteresowani rolnicy, rodzice uczniów, uczniowie kształcący się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii oraz słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego RL.03.

Część merytoryczną konferencji rozpoczął Pan Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu w MRiRW, nawiązując w swoim wystąpieniu do tradycji rolniczych południowego Podlasia, przywiązania mieszkańców wsi do kultury i religii oraz działalności społecznej w zakresie bezpieczeństwa m.in. ochotniczych straży pożarnych.

Wśród prelegentów była także Pani Aleksandra Hadzik – Prezes KRUS, która zapoznała uczestników z realizowanym programem „Wizja ZERO prewencji w rolnictwie”, konkursach dotyczących bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym skierowanych do dzieci i młodzieży oraz efektach powyższych działań.

Na temat „Niebezpiecznych gatunków roślin wokół nas” mówił Pan Paweł Marciniuk z Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, a o „Bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin w rolnictwie” uczestników zapoznał Pan Mirosław Nakonieczny z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

Ciekawy referat o „Zagrożeniach wypadkowych dzieci w gospodarstwie rolnym” przedstawił Pan Piotr Choina z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie odnosząc się do danych statystycznych, raportów policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego, zwracając jednocześnie uwagę na ogromne znaczenie działań prewencyjnych poszczególnych instytucji jak i samych rolników w zakresie bezpieczeństwa.

Na zakończenie przedstawiciel Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych firmy Nord Partner z Torunia Pan Józef Karpiński zapoznał uczestników konferencji z możliwościami w zakresie „Ubezpieczeń OC w rolnictwie”.

Miłym akcentem było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół CKR w Leśnej Podlaskiej a Muzeum Wsi Lubelskiej. Ze strony szkoły umowę podpisał dyrektor szkoły Radosław Klekot, ze strony muzeum – dyrektor Bogna Bender – Motyka.

Podczas konferencji stoiska wystawiennicze z wydawnictwami i broszurami dla  rolników eksponowały: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Lubelska Izba Rolnicza, a także  firmy zajmujące się sprzedażą pojazdów i maszyn rolniczych: Agrotechnika Maszyny Rolnicze Krzysztof Laszuk z Cicibora Dużego oraz Master Płodowscy i Wspólnicy Sp. J. z Białej Podlaskiej, z którymi współpracuje szkoła w Leśnej Podlaskiej.

Była to kolejna konferencja naukowa organizowana przez szkołę. Od strony organizacyjnej jak i merytorycznej została wysoko oceniona przez zaproszonych gości oraz uczestników, a informacje przekazane przez prelegentów z pewnością będą przydatne także uczniom szkoły w dalszym kształceniu.

tekst, zdjęcia: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej