Spółka Schuessler – Plan Inżynierzy oraz Burmistrz Miasta Terespol zapraszają mieszkańców gminy i miasta na konsultacje społeczne. Dotyczyć one będą opracowania dokumentacji przedprojektowej na budowę skrzyżowania dwupoziomowego na terenie Terespola .

Z uwagi na realizację na zlecenie PKP PLK S.A. Koncepcji Programowo – Przestrzennej w ramach zadnia pn.: „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej – koncepcji programowo przestrzennej inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania dwupoziomowego na terenie Miasta Terespol” spółka Schuessler – Plan Inżynierzy oraz Burmistrz Miasta Terespol zapraszają mieszkańców gminy i miasta na konsultacje społeczne.

Odbędą się one 8 lutego (poniedziałek) w godzinach 17:00 – 19:00. Z uwagi na stan epidemii w całym kraju konsultacje przeprowadzone zostaną w sposób zdalny. Materiały przedstawiające analizowane 4 przebiegi tras wraz z linkiem do konsultacji są udostępnione na stronie Urzędu Miasta Terespol.