Studenci bialskiego AWF wzięli udział w zajęciach praktycznych z zakresu medycyny katastrof. Podczas szkolenia m.in. zapoznali się ze strażackimi ubraniami specjalnymi, przećwiczyli ewakuację osób poszkodowanych z wnętrza pojazdu i mieli możliwość wykorzystać hydrauliczny sprzęt strażacki.

Na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej w Białej Podlaskiej, dnia 22 marca, odbyły się praktyczne zajęcia dla studentów kierunku Wychowanie Fizyczne w służbach mundurowych. Zajęcia były częścią cyklicznego programu szkoleniowo-dydaktycznego, wynikającego z porozumienia pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej a Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie filią w Białej Podlaskiej.

Podczas szkolenia studenci mieli okazję poznania pracy strażaków oraz zapoznać się z ubraniami specjalnymi, jakie wykorzystują oni podczas akcji ratunkowych. Omówione zostały także zasady bezpieczeństwa dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a także sposoby bezpiecznego dostępu do nich oraz ćwiczenia ewakuacji z pojazdu. Studenci zainteresowani przyszłą służbą w Państwowej Straży Pożarnej mieli również możliwość pod nadzorem strażaków wykorzystać hydrauliczny sprzęt, aby dostać się do wnętrza uszkodzonego pojazdu. Koordynatorem szkolenia był dr Paweł Różański z Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.