Dwóch absolwentów oraz uczeń Technikum Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim osiągnęli sukces w konkursie organizowanym przez Lubelską Izbę Rolniczą. Chłopcy wykazali się umiejętnościami i zajęli kolejno II, III i IV miejsce.

Dnia 8 czerwca 2021 r. w Lublinie absolwenci oraz uczeń Technikum przy Zespole Szkół w Janowie Podlaskim z powodzeniem wzięli udział w finale Konkursu Wiedzy Rolniczej im. Tadeusza Skiby.  Konkurs zorganizowany przez Lubelską Izbę Rolniczą miał na celu propagowanie wśród uczniów aktywnego angażowania się w działalność samorządu rolniczego oraz zainteresowanie tematyką izb rolniczych. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się umiejętnością stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Jakub Fatyga zajął II miejsce i uzyskał nagrodę 2000 zł., również absolwent tego technikum Przemysław Antoniuk III miejsce i 1000 zł., a uczeń III klasy technikum kształcącego w zawodzie technik hodowca koni Tomasz Wiciejowski IV miejsce i 200 zł.

Zakres tematyczny konkursu obejmował takie zagadnienia jak: produkcja roślinna i zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, działalność Lubelskiej Izby Rolniczej.