Między Skarbem Państwa a Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej podpisano umowę o udzielenie dotacji na zakup 2 pakietów wyposażenia specjalistycznego OPW oraz pakietu ubiorczego ucznia OPW.

W dniu 17 listopada podpisana została umowa o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej organem prowadzącym szkoły pod nazwą:

a. Akademickie Liceum Ogólnokształcące Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

b. Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Terespolu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez Jerzego Antoniego Nitychoruka- Rektora Państwowej Szkoły Wyższej.

Dotacja udzielona jest na realizację zadania polegającego na zakupie 2 pakietów wyposażenia specjalistycznego OPW oraz pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 23 uczniów ALO w Terespolu i 25 uczniów w ALO w Białej Podlaskiej.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 158 760,00. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 127 008,00. Pod koniec grudnia 2020r do obu liceów trafił zakupiony sprzęt i mundury, które czekają na powrót uczniów do szkół.