Gmina Konstantynów zachęca mieszkańców do oddawania zużytego, zalegającego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na organizowanej zbiórce elektrośmieci.

W dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek) na terenie Gminy Konstantynów odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyte telefony, komputery, monitory, drukarki, sprzęt RTV, AGD małe i duże itp. należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki. Punkty i godziny  zbiórki:

  • Konstantynów – parking przy kościele w godz. od 9:00 do 11:00
  • Komarno- Kolonia – parking przy kościele w godz. od 11:15 do 13:00

Zbiórka odbywać  się będzie na terenie objętym stałym nadzorem kamer. Przekazanie sprzętu nastąpić powinno tylko w wyżej wyznaczonych godzinach bezpośrednio pracownikom firmy Green Office. Samowolne pozostawianie odpadów tj. zużytego sprzętu czy też innych nie objętych zbiórką poza wyznaczonymi godzinami będzie traktowane jako zaśmiecanie terenu i zgłaszane odpowiednim służbom wraz z wnioskiem o ukaranie