Przed nami Jarmark Wielkanocny. Przy okazji tego wydarzenia Bialskie Centrum Kultury organizuje otwarty konkurs na palmę wielkanocną, w którym mogą brać udział zarówno pojedyncze osoby jak i szkoły, grupy, stowarzyszenia czy też wystawcy.

Już 13 kwietnia (sobota) na Placu Wolności odbędzie się Jarmark Wielkanocny. Podczas tego wydarzenia odbędzie się także konkurs na palmę wielkanocną, którego organizatorem jest Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej.

CELE KONKURSU

Celem konkursu jest popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, rozbudzanie inwencji twórczej, przekaz wartości i tradycji ludowej oraz integracja społeczności lokalnej.

ZADANIE KONKURSOWE

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy mają za zadanie przynieść tradycyjne palmy wielkanocne. Polecana technika wykonania: materiały naturalne tj. żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, bibuła i krepa, wstążki itp.

WARUNKU KONKURSU

W konkursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne, grupy zorganizowane, szkoły, organizacje formalne (koła, stowarzyszenia itp.) i nieformalne (kluby, rodziny) oraz inne instytucje kulturalno-oświatowe (biblioteki, ośrodki kultury).

Konkurs będzie organizowany w trzech kategoriach: I kategoria to osoby indywidualne, II kategoria – grupy zorganizowane i III kategoria to wystawcy.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC

Termin to 13 kwietnia od godziny 9.30 do 11 na Placu Wolności w Białej Podlaskiej w namiocie Bialskiego Centrum Kultury.

Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą informacje tj.: w kategorii osoby indywidualne: kategoria, imię i nazwisko oraz wiek. W kategorii grupy zorganizowane: nazwa szkoły, koła, stowarzyszenia. Natomiast w kategorii wystawcy: imię i nazwisko, nazwa firmy, działalność.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 13 kwietnia na Placu Wolności w Białej Podlaskiej.

Laureaci konkursu otrzymają: osoby indywidualne za I miejsce 200 zł., II miejsce – 150 zł, III miejsce – 100 zł. Grupy zorganizowane: I miejsce – 500 zł., II miejsce – 300 zł., III miejsce – 100 zł. Natomiast wystawcy za I miejsce – 200 zł., II miejsce – 150 zł., III miejsce – 100 zł.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę zgodność z regulaminem konkursu, dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, wielkość i bogactwo użytych materiałów, estetykę wykonania pracy oraz nawiązanie do tradycji ludowej Podlasia.

KONTAKT

Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego, Klub Kultury „Eureka” przy ul. Orzechowej 34 w Białej Podlaskiej. Tel. 83 341 67 31 lub 83 343 62 91. Osoba odpowiedzialna: Joanna Tymoszuk.

BCK Facebook