Przedstawiciele władz samorządowych i Koło Gospodyń Wiejskich z Werchlisia udali się do Warszawy na spotkanie z Wiceministrem Sprawiedliwości. Spotkanie umożliwiło prezentację walorów przyrodniczych i kulturowych gminy, wymianę doświadczeń i poruszenie bieżących spraw, w tym potrzeb mieszkańców.

W dniu 20 kwietnia przedstawiciele władz samorządowych Gminy Janów Podlaski oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Werchlisia odpowiedzieli na zaproszenie Wiceministra Sprawiedliwości, dr. Marcina Romanowskiego i udali się do Warszawy. W Ministerstwie mieli okazję zaprezentować piękno i bogactwo gminy w kontekście jej walorów przyrodniczych i kulturowych. Spotkanie umożliwiło także wymianę doświadczeń, wyzwań oraz trudności, jakie pojawiają się zarówno na poziomie lokalnego samorządu, jak i Ministerstwa. W trakcie rozmów z Ministrem poruszono także bieżące sprawy, szczególnie dotyczące oczekiwań i potrzeb mieszkańców.

Częścią wyjazdu było także zwiedzanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, co stanowiło zwieńczenie całego spotkania.

źródło: UG Janów Podlaski