Bialskie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież w wieku 9-14 lat do zabawy w autora bajek, legend czy opowiadań i udziału w 33. Edycji Konkursu Literackiego pt. “Bajki Bajeczki”.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 9-14 lat i oceniany będzie w 2 kategoriach wiekowych:

  • 9-11 lat – klasy III-V szkoły podstawowej,
  • 12-14 lat – klasy VI-VIII szkoły podstawowej.

Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie w określonym terminie napisanej samodzielnie bajki, legendy lub opowiadania do 4 stron kartki formatu A-4.

Do pracy literackiej należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz zezwolenie na przetwarzanie danych. Zezwolenie powinno być z oryginalnym podpisem opiekuna prawnego dziecka.

Prace można przesłać zeskanowane na e-mail: piast@bck24.pl albo przesłać pocztą tradycyjną, lub przynieść na adres Klubu Kultury „Piast”, ul. Spółdzielcza 4, 21-500 Biała Podlaska.

Termin składania prac do 10.10.2022r.