Ikona św. Onufrego z monasteru w Jabłecznej została odrestaurowana. Nie tylko usunięto uszkodzenia z wizerunku świętego, ale także przywrócono go do stanu sprzed pięciu wieków. Teraz mnisi prowadzą zbiórkę pieniędzy na odnowę ikony Matki Bożej Jabłeczyńskiej.

Ikona św. Onufrego to nie tylko ważny symbol tradycji prawosławia na Podlasiu, ale też niezwykle cenny zabytek. Renowacja była niezbędna, aby uchronić ją przed zniszczeniem. Przy wizerunku ascety zaczęła się bowiem pojawiać pleśń, a deska, na którym go umieszczono, była zrujnowana przez korniki. Drewno zostało zabezpieczone specjalnym płynem, a samą postać św. Onufrego oczyszczono. W czasie prac okazało się, że pierwsza rewitalizacja dzieła miała miejsce już w XIX wieku. Wtedy to dla uratowania przed drewnojadami przeniesiono je na nową deskę.

Niedawna renowacja przywróciła wizerunek do takiego stanu, w jakim pojawił się w Jabłecznej 500 lat temu. Przedsięwzięcie kosztowało łącznie 18 tys. złotych. Koszt ten po połowie pokryły datki od wiernych oraz dopłata z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. Obecnie trwają prace nad odnową ikony Matki Bożej Jabłeczyńskiej, jednak na ten cel potrzeba aż 30 tys. złotych, co znacznie przekracza możliwości finansowe monasteru. Mnisi proszą więc ludzi dobrej woli o finansowe wsparcie. Pieniądze wpłacać można na konto bankowe:

PKO BP o/ Biała Podlaska

79 1020 1260 0000 0402 0012 1095

Monaster w Jabłecznej