W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej odbyła się wizyta Komisji Ocen i Reocen KUKP. Celem wizyty było przeprowadzenie reoceny inicjatywy „Szpital Przyjazny Dziecku”. Szpital uzyskał 100% we wszystkich kategoriach poddawanych ocenie.

Inicjatywa „Szpital Przyjazny Dziecku” została powołana przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), w celu przywrócenia prawidłowego sposobu karmienia dzieci na całym świecie. Szpitale odznaczane są tym tytułem, gdy przestrzegają tzw. 10 kroków(zasad udanego karmienia piersią). Tytuł ten przyznawany jest przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią.

23-24 sierpnia zespół w składzie: Maria Kaleta, Marzena Kostuch, Maria Migielska-Wołyniec dokonał reoceny bialskiego szpitala. Ocenie poddane zostały m.in. zasady postępowania sprzyjające karmieniu piersią, możliwość pobytu matki i dziecka w systemie rooming-in (przebywanie matki i dziecka w jednym pokoju) przez całą dobę oraz opieka okołoporodowa przyjazna matce.

Zespół oceniający przyznał bialskiemu szpitalowi 100% w każdej z ocenianych kategorii.

Dr  n. med. Marzena Kostuch, wiceprzewodnicząca Komisji Upowszechniania Karmienia Piersią
zwraca uwagę na to, że szpital wzorowo realizuje „10 kroków do udanego karmienia piersią” oraz zasłużył na wielkie uznanie komisji oceniającej:

Zespół oceniający zwrócił szczególną uwagę na perfekcyjne przygotowanie pacjentek pod kątem wiedzy i praktycznych umiejętności do karmienia piersią. Nie stwierdzono żadnych uchybień w tym zakresie. W Szpitalu jest przestrzegany Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece, a szczególny podziw wzbudzają pakiety upominkowe dla pacjentek.  Stosowane w Szpitalu zasady sprzyjające karmieniu piersią są zgodne z aktualnymi rekomendacjami WHO. Nasz pobyt umiliło piękne otoczenie szpitala, estetyczny, kolorowy wygląd  poszczególnych oddziałów. Na przykład na oddziale położniczym każda sala jest kwiatowa, ozdobiona innymi gatunkami kwiatów.