Urząd miasta informuje, że w związku z pracami budowalnymi wykonywanymi w parku Radziwiłłowskim zostanie zamknięty główny wjazd do parku.

W związku z realizacją inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego w parku Radziwiłłowskim wraz z fortyfikacjami” w poniedziałek  (16 września) zostanie zamknięty dla aut wjazd główny do parku Radziwiłłowskiego. Wejście dla pieszych pozostanie czynne. Wejścia od ul. Zamkowej nadal będzie otwarte. 

Jaki informuje rzecznik magistratu wjazd główny do parku będzie zamknięty do listopada. Najbliższe parkingi znajdują się: przy siedzibie Caritas oraz przy budynku przychodni.