Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej otrzymał nowy sprzęt medyczny, który znacząco podniesie jakość i efektywność świadczonych usług. Podczas uroczystej prezentacji zaprezentowano nowy stacjonarny aparat RTG oraz zapowiedziano wprowadzenie nowego tomografu komputerowego, który wkrótce wzbogaci możliwości diagnostyczne placówki. To ogromny krok w zapewnieniu pacjentom kompleksowej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej.

Gospodarzami tego wyjątkowego wydarzenia byli dyrektor placówki, Artur Kozioł, oraz przewodniczący społecznej rady szpitala, Dariusz Litwiniuk. Towarzyszył im honorowy gość, marszałek województwa lubelskiego, Jarosław Stawiarski, wraz z senator Grzegorzem Biereckim oraz radnymi wojewódzkimi.

Dyrektor Kozioł podkreślił ogromny postęp, jaki zanotowano w ostatnim czasie. Szpital osiągnął 25-procentowy wzrost przychodów, co wskazuje na wzrost zaufania pacjentów do placówki oraz na poprawę efektywności działania. – Zakończyliśmy 2023 rok na poziomie 411 mln złotych, a to oznacza że zarobiliśmy 100 milionów więcej niż w 2022 roku. Na co przeznaczyliśmy pieniądze? Na leczenie pacjentów i na inwestycje. W 2023 r odnotowaliśmy 38,5 tys. hospitalizacji, a więc wzrost o 5,5 tys. w porównaniu do rekordowego roku jakim był 2019. To oznacza, że 5,5 tys. pacjentów więcej z naszego regionu mogło dostać się na nasz oddział, przejść niezbędny zabieg, niezbędną operację czy też hospitalizację z pełnym dostępem do całego obszaru diagnostycznego – podkreślał Kozioł.

Inwestycje w nowoczesny sprzęt medyczny są kluczowym elementem strategii rozwoju placówki. Szczególną uwagę zwrócono na rozbudowę infrastrukturalną w systemie patio Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), który zyskał także aparat do RTG. Artur Kozioł wyjaśnił, że rozbudowa została wyceniona na kwotę 1,6 miliona złotych, przy czym dodatkowy milion złotych dofinansowania ze strony marszałka województwa został przeznaczony na zakup nowego aparatu RTG. Jednakże to nie koniec planowanych ulepszeń, gdyż w niedalekiej przyszłości do szpitala zostanie dostarczony nowy tomograf komputerowy, którego koszt wyniósł 3,5 mln złotych. Dyrektor zaznaczył, że to tylko początek dobrych wieści.

-We wtorek podpisujemy umowę na zakład opiekuńczo leczniczy. To jest kolejna inwestycja Urzędu Marszałkowskiego. Na całość przeznaczono 7,6 miliona dofinansowania z Polskiego Ładu i z wkładu własnego budżetu województwa lubelskiego. To jest dla nas niezwykle ważna i strategiczna inwestycja, która uwolni kolejne łóżka na oddziałach- mówił dyrektor, Artur Kozioł.

Marszałek Stawiarski podkreślił, że dla władz województwa priorytetem jest zdrowie mieszkańców, co znajduje odzwierciedlenie w ciągłych inwestycjach w infrastrukturę medyczną.

Senator Bierecki wyraził swoje uznanie dla wszystkich zaangażowanych w sukces placówki oraz zapewnił o swoim stałym wsparciu. Podkreślił znaczenie bialskiego szpitala jako ważnego elementu lokalnego systemu ochrony zdrowia i zaangażowania zarządzających w rozwój placówki.

Przewodniczący rady społecznej szpitala, Dariusz Litwiniuk, podkreślił rolę, jaką odgrywa w dbaniu o interesy szpitala i mieszkańców regionu. Jego działania koncentrują się na zapewnieniu najlepszych warunków do leczenia oraz szybkim przekazywaniu najpilniejszych potrzeb placówki władzom województwa.

źródło: podlaski.info