Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje na 39 projektów w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”. Wśród wyróżnionych inicjatyw znalazły się dwa pomniki z gminy Łomazy, które otrzymają wsparcie finansowe na prace renowacyjne.

Łączna kwota dofinansowania dla gminy Łomazy wynosi 30 150,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na odnowienie dwóch istotnych dla lokalnej społeczności miejsc pamięci:

  1. Pomnik z 1928 roku w Studziance, postawiony z okazji 10. rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Monument ten upamiętnia mieszkańców, którzy oddali życie za ojczyznę, stanowiąc ważny symbol lokalnej historii i patriotyzmu.
  2. Pomnik w Łomazach, który upamiętnia bojowników ruchu oporu zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1944. Powstał on w 1960 roku z inicjatywy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, w parku przy Placu Jagiellońskim. Ten monument jest hołdem dla lokalnych bohaterów, którzy walczyli i zginęli za wolność w czasie II wojny światowej.

Dzięki przyznanym środkom, oba pomniki zostaną poddane niezbędnym pracom konserwatorskim, co pozwoli na ich zachowanie dla przyszłych pokoleń oraz dalsze pełnienie roli miejsc pamięci i edukacji historycznej. Inicjatywa ta jest ważnym krokiem w pielęgnowaniu narodowego dziedzictwa i pamięci o tych, którzy poświęcili swoje życie w imię wolności i niepodległości Polski.