Dzisiaj w Chotyłowie odbył się odbiór końcowy prac dotyczących Rozbudowy drogi powiatowej Nr 1051L Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze odcinek Zalesie – Piszczac od km 1+360,00 do km 7+979,72.

Chodzi o drugi etap jej realizacji, tj. o odcinek od km 2+500 do km 5+142,66 – od gr. gm. Zalesie do przejazdu kolejowego w Chotyłowie.

Całkowita wartość zamówienia drugiego etapu wyniosła 3.534.198,50 zł brutto. Na realizację zadania pozyskane zostały środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości inwestycji. Pozostałe 50% w równych częściach współfinansowane są przez Powiat Bialski i Gminę Piszczac.