Obecnie w Białej Podlaskiej nie ma rodzin, które mogłyby przyjąć pod swoje skrzydła dzieci z pobliskich domów dziecka. Z tego powodu stworzono „Podaruj dom, podaruj serce, zostań rodzicem zastępczym” – kampanię społeczną, zachęcającą do rodzicielstwa zastępczego.

Aktualnie 25 dzieci z Białej Podlaskiej wychowuje się w domach dziecka. Niestety na terenie miasta nie ma rodzin zastępczych, które mogłyby przyjąć pod opiekę dzieci, niemogące wychowywać się w rodzinie biologicznej.

Aby wspomóc MOPS w znalezieniu dla dzieci domów, stworzono kampanię społeczną pod nazwą „Podaruj dom, podaruj serce, zostań rodzicem zastępczym”. Potrzeba stworzenia większej ilości rodzin zastępczych wśród mieszkańców naszego miasta jest bardzo duża.

W jednym z filmików wspierających akcję wystąpiła wspaniała rodzina państwa Chazanów. Klaudia i Piotr są jedną z bialskich rodzin zastępczych, która dała kochający dom dla niesamowitych synów.