“Operacja Czysta Rzeka” początkowo obejmowała tylko rzekę Bug. Obecnie akcja społecznego sprzątania rzek w Polsce nabrała popularności w całej Polsce. Wielki finał oczyszczania rzek zaplanowany jest w Janowie Podlaskim.

Pomysł na Operację Rzeka narodził się nad Bugiem. Początkowo akcja zakładała wyłącznie na sprzątaniu rzeki Bug i okolic. Wiadomość szybko rozniosła się po kraju. Okazało się, że potrzeby nie dotyczą wyłącznie tego regionu, a chętnych do społecznej inicjatywy nie brakuje w całej Polsce. 

Założeniem akcji jest zaangażowanie lokalnych społeczności, samorządów, organizacji pozarządowych i wszystkich widzących potrzebę, do podejmowania natychmiastowych, konkretnych i wymiernych działań do posprzątania rzek i terenów wokół nich.

5 marca wystartowała rejestracja – można założyć swój sztab lub zgłosić się jako wolontariusz. Z początkiem wiosny (22 marca) oficjalnie rozpoczęta zostanie akcja sprzątania rzek i okolic.

Kumulacja akcji zaplanowana jest na 17 kwietnia. Natomiast wielki finał w wersji artystycznej odbędzie się latem – 29 sierpnia w Janowie Podlaskim.