W Terespolu odbył się festyn pod hasłem „Wystrzałowe miasto”. Oprócz pikniku wojskowego, występów muzycznych, miało miejsce również odsłonięcie muralu ku czci Bohaterów 1920 roku. Mieszkańcy Terespola uhonorowali także tytułem “Zasłużony dla Miasta Terespol” senatora Grzegorza Biereckiego.

Wczoraj(28 sierpnia) w Terespolu odbył się festyn „Wystrzałowe miasto”. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Terespolu. Później rozpoczął się na stadionie miejskim piknik wojskowy, na którym odbyły się pokazy artylerii czarnoprochowej oraz sprzętu wojskowego. Od godziny 15 na scenie odbywały się muzyczne występy.

Ważną częścią festynu było odsłonięcie muralu „Kontrofensywa nad Bugiem – obrona Terespola 1920 r.” oraz wręczenie statuetki „Zasłużony dla Miasta Terespol”. Uhonorowany tym tytułem został senator Grzegorz Bierecki.

Pamiątkową statuetkę i dyplom senatorowi wręczył burmistrz miasta Terespol Jacek Danieluk. Burmistrz przypominał, że dzięki zaangażowaniu Grzegorza Biereckiego Terespol może się rozwijać. Jego starania pozwoliły na rozwój m.in. terminala przeładunkowego w Małaszewiczach, a także dzięki jego wysiłkom niebawem do miasta będzie biec autostrada.

Senator podczas swojego przemówienia podkreślał szczególną wagę Miasta Terespol w dzisiejszych czasach, gdy za wschodnią granicą toczy się wojna. Dziękował za wyróżnienie, które motywuje do jeszcze cięższej pracy na rzecz Terespola, powiatu bialskiego i całego Południowego Podlasia.

Senator Bierecki nie zapomniał o docenieniu zaangażowania innych lokalnych polityków. Wspomniał o ciężkiej i aktywnej pracy radnego Dariusz Litwiniuka z Białej Podlaskiej, radnej sejmiku Barbary Barszczewskiej, wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka i przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Jerzego Szwaja.