Podczas ostatniej sesji radni gminy Kodeń przyjęli uchwałę zwalniającą przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Zabieg ten wesprze właścicieli firm, których płynność finansowa pogorszyła się na skutek obostrzeń wprowadzonych przez rząd.

W dokumencie określono rodzaje usług świadczonych w danym budynku lub na przyległym do niego terenie, które upoważniają do zwolnienia z podatku od nieruchomości. Są to działalności w zakresie:

  • przygotowania i podawania posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A),
  • prowadzenia usług związanych z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),
  • prowadzenia usług związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),
  • prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238).

Zwolnienie z zapłaty należności obejmuje kwiecień, maj i czerwiec bieżącego roku. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli z niego skorzystać, muszą do 30 czerwca przedłożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach.