Samorządy, placówki ochrony zdrowia, domy pomocy społecznej i inne instytucje walczące z pandemią mogą wirtualnie składać wnioski o pomoc wojska. Aplikacja „Platforma Wsparcia WOT” pozwala znacznie uprościć i skrócić ten proces.

Aplikacja dostępna jest pod adresem pomocwot.ron.mil.pl. Korzystać mogą z niej wyłącznie zarejestrowani użytkownicy. Aby się zarejestrować, należy wysłać e-mail na adres: pomocwot@mon.gov.pl. W odpowiedzi wnioskodawca otrzyma wiadomość z prośbą o przesłanie szczegółowych danych niezbędnych do rejestracji.

Aby złożyć wniosek o pomoc, w aplikacji należy wypełnić formularz wskazujący miejsce i zakres pomocy oraz jej priorytet. Dokument widoczny jest dla koordynatora, który pod wskazany adres kieruje żołnierzy WOT. Zlecający na bieżąco może śledzić postępy w realizacji zadania, a po jego zakończeniu ma możliwość przekazania informacji dotyczących dalszych potrzeb. Nadzór nad wnioskami prowadzą wojewodowie – to oni lub wskazane przez nich osoby decydują o przyjęciu bądź odrzuceniu danej prośby.

„Platforma Wsparcia WOT” działa od marca. Dotychczas zarejestrowało się na niej 2385 podmiotów, które złożyły 11,5 tys. wniosków o pomoc. Najczęściej korzystały z niej wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno – epidemiologiczne, ośrodki pomocy społecznej, wydziały i zespoły zarządzania kryzysowego, szpitale, centra krwiodawstwa, organizacje charytatywne oraz domy dziecka.