Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej informuje, że 20 czerwca 2024r. organizuje kurs i egzamin na kartę rowerową dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej.

Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest przesłanie wypełnionego wniosku, podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego na adres sekretariat@wordbp.pl lub osobiste doręczenie do sekretariatu WORD Biała Podlaska oraz dokonanie opłaty. Kurs rozpocznie się o godzinie 9:00 w sali wykładowej Regionalnego Centrum BRD przy ulicy Orzechowej 60 w Białej Podlaskiej. Wniosek w załączniku

Zapisy do dnia 17 czerwca 2023 r. Cena kursu – 150 zł.

Informacje pod nr tel. 83 342 58 20 , 690 456 456