Do 25 marca 2020 r. w jednostkach Policji na terenie garnizonu lubelskiego zawieszone zostają przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczana pozostaje jedynie ich forma.

Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu adresów email dostępnych na stronach internetowych poszczególnych jednostek. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych, za pośrednictwem których można pozyskać dodatkowe informacje.

Do dnia 25 marca 2020 r. wstrzymana została możliwość przyjęcia ustnej skargi do protokołu w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej lub osobistego spotkania z Komendantem Miejskim Policji w Białej Podlaskiej.

Informację o sposobie złożenia skargi i wniosku można uzyskać:

  • pod numerem 47 814 1112 – sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej,
  • pod numerem 47 814 1170 – Zespół Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Skargi i wnioski w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można nadal składać:

  1. Faxem na numer: 47 814 1121 (sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej)
  2. Pocztą internetową na adres e-mailowy: rzecznik.kmpbialapodlaska@lu.policja.gov.pl lub kmpbialapodlaska@lu.policja.gov.pl
  3. Zwykłą pocztą na adres: Komenda Miejska Policji, Plac Wojska Polskiego 23, 21-500 Biała Podlaska

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji należy kontaktować się z najbliższą jednostką Policji pod numerem telefonu 112.