Termomodernizacja wraz z przebudową budynku służby zdrowia zbliża się ku końcowi. Już wkrótce zespoły ratownictwa Stacji będą mogły korzystać w pełni z odremontowanego budynku.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej realizuje projekt pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku służby zdrowia Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej”. W ramach projektu w budynku służby zdrowia zostały wykonane prace termomodernizacyjne (m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, wymiana stolarki okienno-drzwiowej) oraz zamontowana została instalacja fotowoltaiczna, które pozwolą maksymalnie zaoszczędzić energię cieplną oraz elektryczną.

Dodatkowo wewnątrz budynku przeprowadzono generalne prace remontowe. W pełni wyposażone zostały łazienki, kuchnia, szatnia oraz pokoje. Rozbudowa budynku pozwoliła na wygospodarowanie miejsca do powstania sali ćwiczeń oraz czytelni. Z całą pewnością wpłynie to na poprawę komfortu pracy ratowników medycznych zatrudnionych  w Stacji.

Przeprowadzone prace pozwolą Stacji nie tylko zaoszczędzić energię cieplną i elektryczną, ale przede wszystkim znacząco wpłyną na komfort pracy ratowników medycznych zatrudnionych w Stacji. Zespoły ratownictwa medycznego spędzają w pracy wiele godzin, dlatego też polepszenie warunków w miejscu pracy jest jednym z priorytetów dyrektora bialskiego pogotowia.

-Aktywny wypoczynek ma pomóc wyeliminować traumatyczny stres. Z całą pewnością przeprowadzone w Stacji inwestycje pozytywnie przełożą się na pracę wykonywaną przez osoby zatrudnione w jednostce. Polepszenie ekonomiczno-technicznych i socjalno-bytowych warunków pracy daje pozytywne efekty w postaci większego zaangażowania i wydajności pracowników – mówi Artur Kozioł Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej.

Całkowity koszt termomodernizacji wraz z przebudową i rozbudową to 2 225 295,10 zł,
z czego 418 863,67 zł stanowi dofinansowanie pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.