Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w gminnym konkursie plastycznym “Mój bohater strażak”.

Regulamin konkursu:

• Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej
• Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Biała Podlaska (gminy wiejskiej)
• Technika wykonania prac – formy plastyczne płaskie, preferowane techniki plastyczne to: rysunek i malarstwo (kredki, farby plakatowe, akwarele,
farby olejne, pastele sucha i olejna) a także kolaż.
• Praca powinna przedstawiać w sposób plastyczny działalność straży pożarnych w tym działania ratowniczo-gaśnicze, działania związane np. z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz wszelkie inne wydarzenia czy działania (zawody strażackie, koncerty orkiestry itp.)
• Termin nadsyłania prac: do 12.05.2023 roku.
• Rozstrzygnięcie konkursu: 21.05.2023 roku
• Osoba do kontaktu Agnieszka Demidowicz tel.516 200 804

źródło: gokbp.pl