Do informacji publicznej podano wyniki konsultacji społecznej dotyczącej budowy tunelu w Terespolu. Wybrano wariant od ul. Męczenników Unickich do projektowanego ronda przy cmentarzu rzymsko-katolickim.

Firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o. o. przekazała informację dotyczącą badania opinii społecznej czterech wariantów przedprojektowej koncepcji programowo przestrzennej, jako etapu I inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania dwupoziomowego na terenie Miasta Terespol.

Trzecia opcja budowy skrzyżowania dwupoziomowego uzyskała najwięcej głosów (307 głosów za z 336). Na drugim miejscu uplasował się wariant nr 1.

Zwycięski wariant budowy przewiduje poprowadzenie tunelu od ul. Męczenników Unickich w ciągu ul. Czerwonego Krzyża do projektowanego ronda przy cmentarzu rzymsko-katolickim.

źródło: UM Terespol