Wyjątkowy kalendarz na przyszły rok, który zawiera prace plastyczne uczniów i wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych. Pieniądze ze sprzedaży kalendarza zostaną przeznaczone na zakup interaktywnej podłogi.

Uczniowie i wychowankowie Zespołu Szkół Specjalnych stworzyli kalendarz na przyszły rok, który zawiera ich prace plastyczne. Za zebrane pieniądze ze sprzedaży kalendarza, zostanie zakupiona interaktywna podłoga do zajęć i zabawy.

Już od minionego poniedziałku można go zakupić w siedzibie placówki przy Orzechowej 58. Cały dochód ze sprzedaży kalendarza przeznaczony będzie na zakup interaktywnej podłogi do zajęć i zabawy dla podopiecznych ZSS.

Kalendarz wykonał Dariusz Bieliński, fotograf.