Łącznie 6 laptopów dotarło do Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim. Sprzęt został pozyskany w związku z realizacją projektu „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”.

Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim pozyskał 6 laptopów w związku z realizacją projektu „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).