Konkurs fotograficzny organizowany przez GOK w Białej Podlaskiej pod nazwą “Moja Mama – Moja Miłość” ma na celu pokazać mamę w codziennym życiu. Za pomocą fotografii sceny uczestnicy mają za zadanie jak najtrafniej ukazać moment charakteryzujący swoją mamę.

“Moja Mama – Moja Miłość” to konkurs organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, w którym uczestnik ma ukazać najważniejszą osobę w ludzkim życiu w codziennej sytuacji. Celem konkursu jest odkrywanie talentów fotograficznych, prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii.

Zgłoszenia można przesyłać do 10 maja drogą mailową na adres dokudow@gokbp.pl. W temacie wiadomości należy wpisać KONKURS – MAMA – imię i nazwisko.

Szczegółowy REGULAMIN