„Bielany w gminie Łomazy. Historia mojej rodzinnej miejscowości” – tak brzmi tytuł książki, którą napisał Zenon Stanilewicz, wieloletni mieszkaniec Bielan. Autor zaprezentował swoją publikację podczas spotkania zorganizowanego 23 września w świetlicy wiejskiej.

Na wieczorze autorskim tłumnie pojawili się mieszkańcy Bielan. Uczestniczyli w nim także wójt gminy Łomazy Jerzy Czyżewski oraz sołtys wsi Małgorzata Juszczak. Zenon Stanilewicz odpowiadał na pytania gości oraz opowiedział o procesie powstawania książki. Potrzebne informacje pozyskiwał nie tylko z archiwów i literatury regionalnej, ale także bezpośrednio od mieszkańców gminy – dotarł do ponad połowy rodzin w Bielanach. Publikacja ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Gminy Łomazy oraz Kółka Rolniczego wsi Bielany. Podczas spotkania można było otrzymać ją nieodpłatnie. Obecnie jest do kupienia po zapisie u sołtys Małgorzaty Juszczak. Ponadto monografia będzie dostępna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łomazach.

Zenon Stanilewicz urodził się 1 kwietnia 1943 roku na kolonii Ostrówek, którą w latach 50. przyłączono do Bielan. Ukończył Szkołę Podstawową w Łomazach, technikum Mechanizacji Rolnictwa we Wrocławiu oraz Politechnikę Poznańską. Przez wiele lat pracował jako dyrektor ds. technicznych, szef produkcji oraz główny inżynier. W rodzinnej miejscowości prowadzi odziedziczoną po ojcu pasiekę. Jest miłośnikiem historii Bielan oraz całego Podlasia.