Uroczyście oddano do użytku liczącą ponad cztery kilometry drogę asfaltową z Szach przez Utrówkę do Sitna.

Budowa i przebudowa prowadzącej przez Utrówkę drogi powiatowej nr 1119L Sitno – Szachy przebiega na odcinku od 1,182 kilometra do 5,338 kilometra. Łączna długość przebudowanego odcinka drogi łączącej Sitno, Ultówkę i Szachy to 5,34 km z 4,4 km przebiega przez teren Gminy Międzyrzec Podlaski, a ok 1,2 km przez teren Gminy Drelów.

Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy Powiatu Bialskiego, Gminy Międzyrzec Podlaski oraz Gminy Drelów środki zostały uzyskane przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2020. Wartość przetargowa inwestycji wynosiła blisko 3 mln 980 tys zł.  Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła prawie 2 mln zł wydatków inwestycyjnych, Powiat Bialski pokrył ponad 1,1 mln zł kosztów, Gmina Międzyrzec Podlaski blisko 780 tyl zł, Gmina Drelów – prawie 250 tys zł.

Zakres prowadzonych prac objął m.in: branżę drogową (roboty rozbiorowe, podbudowy, elementy ulic, nawierzchnie, roboty ziemne), przepusty, oznakowanie pionowe, poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Otwarcie odbyło się 15 lipca.