Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu otrzymał grant w II edycji konkursu dotacyjnego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Dzięki otrzymanym środkom nowo wybudowana sala konferencyjna stanie się profesjonalną salą multimedialną oraz zostaną przeprowadzone szkolenia dla kadry jednostki. Wartość dotacji to 163 tys. zł.

Miejski Ośrodek Kultury  w Terespolu znalazł się w gronie 200 ośrodków kultury z całej Polski, które otrzymały grant w II edycji konkursu dotacyjnego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Wartość dotacji to 163 tys. zł. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.

Głównym celem grantu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych świadczonych w społeczności lokalnej przez Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu poprzez stworzenie profesjonalnej sali multimedialnej w nowo wybudowanej sali konferencyjnej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 88 oraz podniesienie kompetencji pracowników jednostki.

Grant przewiduje realizację dwóch komponentów:

  1. szkoleniowy- wpływający na podniesienie kompetencji i umiejętności kadry MOK, niezbędnych do rozwijania statutowych działań w zakresie edukacji kulturalnej i animowania działań kulturalnych w formie on-lin i cyfrowej (udział w szkoleniach realizowanych przez Operatora, bloki tematyczne: projektowanie oferty programowej on-line oraz narzędzia internetowe, wsparcie tutora cyfrowego, udział w zaplanowanych przez Grantobiorcę dodatkowych szkleniach)
  2. wyposażenie MOK- stworzenie profesjonalnej sali multimedialnej pozwalającej na prowadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych w sposób cyfrowy (transmisja on-line, streamingi on-line, prowadzenie warsztatów, nagrywanie podcastów).