Uczniowie ZSCKR w Leśnej Podlaskiej uczestniczyli w wykładach, warsztatach i ćwiczeniach laboratoryjnych w Lublinie. Młodzież dzięki udziałowi w zajęciach zapoznała się ze specyfiką i formą zajęć prowadzonych przez pracowników naukowo–dydaktycznych oraz poszerzyła swoje kompetencji i umiejętności zawodowe.

W dniach 17-18 listopada 30 uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej wraz z opiekunami uczestniczyło w zajęciach laboratoryjnych na uczelniach wyższych w Lublinie, realizowanych w ramach projektu “Potęgowanie Kompetencji – edycja II” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W wykładach, warsztatach i ćwiczeniach laboratoryjnych wzięli udział uczniowie klas IV i III Technikum w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczelnie, które przygotowały i przeprowadziły zajęcia to: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Wydział Inżynierii Produkcji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski – Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych.

Wizyta na uczelniach wyższych była dla młodzieży doskonałą okazją na poszerzenie swoich kompetencji i umiejętności zawodowych, zapoznania się ze specyfiką i formą zajęć prowadzonych przez pracowników naukowo – dydaktycznych, nowoczesną bazą dydaktyczną odwiedzanych uczelni a także kierunkami kształcenia oraz formami aktywności studentów poza studiowaniem.