Jak bardzo ważna jest budowa dróg nie trzeba nikomu specjalnie przypominać, a w szczególności, kiedy mieszkańcy czekają na nią niemal 25 lat. Mowa o przebudowie drogi powiatowej z miejscowości Janów Podlaski do miejscowości Ossówka, która doczekała się w końcu swojej realizacji, z czego cieszą się bardzo wszyscy mieszkańcy gminy Janów Podlaski oraz gmin ościennych.

I etap budowy drogi z Janowa Podlaskiego do skrzyżowania z drogą w miejscowości Klonownica został już zrealizowany, a obecnie dzięki sprzyjającej pogodzie w szybkim tempie finalizuje się budowa II etapu. Finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w 50% oraz kolejnych 50% przez Powiat Bialski i Gminę Janów Podlaski.

Realizowany projekt przebudowy drogi powiatowej zawierał niedoskonałe rozwiązanie włączania się do ruchu użytkowników drogi powiatowej w drogę wojewódzką w miejscowości Ossówka. W związku z czym zostały podjęte działania, aby poprawić ten projekt. Rozwiązaniem jest wybudowanie w tym miejscu ronda w ruchu okrężnym, które zmieni skrzyżowanie tych bardzo niebezpiecznych dróg na wygodniejsze, szybsze i bezpieczniejsze dla użytkowników.

– Skrzyżowanie tych dróg jest teraz bardzo niebezpieczne, ale w przyszłym roku to się zmieni dzięki zaangażowaniu i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, którego przedstawicielem jest Pan Marszałek Jarosław Stawiarski. Dzięki przychylności Pana Marszałka Zarząd Dróg Wojewódzkich w porozumieniu z Powiatem Bialskim przebuduje to kolizyjne skrzyżowanie w miejsce którego powstanie przepiękne rondo o średnicy zewnętrznej 55 metrów poprawiające bezpieczeństwo. Dobre pomysły warto lobbować i wspierać bo one budują poczucie wspólnoty nas wszystkich – podkreśla Dariusz Litwiniuk, kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej

O rondo w tym miejscu zabiegali m.in lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości (od lewej: Wiesław Fila, Czesława Caruk, Stanisław Żmudziński-Caruk)

– Dobre pomysły rodzą się ponad podziałami i to jest właśnie ten dobry przykład, gdzie bezpieczeństwo oraz życie i zdrowie mieszkańców jest najważniejsze. Chciałabym jako Radna Powiatu Bialskiego, przedstawicielka mieszkańców gmin Janów Podlaski, Konstantynów i Rokitno serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie – mówiła Czesława Caruk, radna powiatu bialskiego podczas XXIX sesji Rady Powiatu Bialskiego