Pan Tomasz Bogusz, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, został NAUCZYCIELEM NA MEDAL ROKU 2023.

W plebiscycie edukacyjnym 2023 organizowanym przez czasopismo „Kurier Lubelski” Pan Tomasz Bogusz zajął I miejsce w powiecie bialskim w kategorii Nauczyciel szkoły ponadpodstawowej. Otrzymał dyplom i pamiątkowy medal.