Wspólny Świat organizuje festiwal który ma pokazać, że autyzm nie ogranicza nikogo w artystycznych działaniach. Wydarzenie o twórczości osób z niepełnosprawnościami adresowane jest do szerokiego grona odbiorców. Na ten cel Stowarzyszenie otrzymało dotację 7 tysięcy zł.

W dniu 17 lutego nastąpiło podpisanie umowy na organizację Festiwalu “Słońce w każdym” pomiędzy prezydentem miasta Biała Podlaska a prezes Stowarzyszenia “Wspólny Świat” Anną Chwałek.

Festiwal „Słońce w każdym”  to kulturalna inicjatywa Stowarzyszenia „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej, mająca na celu organizację wydarzenia artystycznego – festiwalu twórczości osób z niepełnosprawnościami adresowanego do szerokiego grona odbiorców. Celem inicjatywy jest  włączenie osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami w działania kulturalne  i  pokazanie, że autyzm nie ogranicza nikogo w artystycznych działaniach, a  osoby z autyzmem mogą rozwijać swoje pasje artystyczne, realizować się w działaniu twórczym i być inspiracją dla pozostałych.  

Prezydent Miasta Biała Podlaska podpisał umowę dotyczącą udzielenia dotacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań w zakresie kultury. Oferta złożona została przez Stowarzyszenie „Wspólny Świat” w trybie konkursowym. Otrzymana dotacja opiewa na kwotę 7000 zł.